Châu Gia Kiệt

Châu Gia Kiệt

Tên thật: Châu Gia Kiệt
Sinh: 22/01/1980
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Châu Gia Kiệt
Video Châu Gia Kiệt
Nghệ sĩ liên quan