Cao Thái Sơn

Cao Thái Sơn

Tên thật: Cao Thái Sơn
Sinh: 22/09/1985
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Cao Thái Sơn
Video Cao Thái Sơn
Nghệ sĩ liên quan