Cẩm Ly

Cẩm Ly

Tên thật: Trần Thị Cẩm Ly
Sinh: 30/03/1970
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Cẩm Ly
Video Cẩm Ly
Nghệ sĩ liên quan