Big Boi

Big Boi

Tên thật: Antwan André Patton
Sinh: 01/01/1975
Quốc gia: United States
Bài Hát Big Boi
Video Big Boi
Nghệ sĩ liên quan