Bebe Rexha

Bebe Rexha

Tên thật: Bleta Rexha
Sinh: 30/08/1989
Quốc gia: United States
Bài Hát Bebe Rexha
Video Bebe Rexha
Nghệ sĩ liên quan