Barbra Streisand

Barbra Streisand

Tên thật: Barbara Joan Streisand
Sinh: 24/04/1942
Quốc gia: United States
Bài Hát Barbra Streisand
Video Barbra Streisand
Nghệ sĩ liên quan