Bảo Thy

Bảo Thy

Tên thật: Trần Thị Thúy Loan
Sinh: 02/06/1988
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Bảo Thy
Video Bảo Thy
Nghệ sĩ liên quan