Bảo Thắng

Bảo Thắng

Tên thật: Nguyễn Tấn Hiếu
Sinh: 27/01
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Bảo Thắng
Video Bảo Thắng
Nghệ sĩ liên quan