Bá Duy Idol

Bá Duy Idol

Tên thật: Trần Bá Duy
Sinh: 14/12/1994
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Bá Duy Idol
Video Bá Duy Idol
Nghệ sĩ liên quan