B Ray

B Ray

Tên thật: Trần Thiện Thanh Bảo
Sinh: 11/10/1993
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát B Ray
Video B Ray
Nghệ sĩ liên quan