ABBA

ABBA

Tên thật: ABBA
Sinh: 1972
Quốc gia: Sweden
Bài Hát ABBA
Video ABBA
Nghệ sĩ liên quan