You Xue-zhi

You Xue-zhi

Tên thật: You Xue-zhi
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Japan
Bài Hát You Xue-zhi
Video You Xue-zhi
Ca sĩ Hòa Tấu