Wendy Thảo

Wendy Thảo

Tên thật: Nguyễn Thảo Kha
Sinh: 09/01/1993
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Wendy Thảo
Video Wendy Thảo
Ca sĩ Nhạc Trẻ