Vương Tâm Lăng

Vương Tâm Lăng

Tên thật: Vương Quân Như
Sinh: 05/09/1982
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Vương Tâm Lăng
Video Vương Tâm Lăng
Ca sĩ Hoa Ngữ