Vương Phi

Vương Phi

Tên thật: Vương Phi
Sinh: 08/08/1969
Quốc gia: China
Bài Hát Vương Phi
Video Vương Phi
Ca sĩ Hoa Ngữ