Vương Lực Hoành

Vương Lực Hoành

Tên thật: Vương Lực Hoành
Sinh: 17/05/1976
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Vương Lực Hoành
Video Vương Lực Hoành
Ca sĩ Hoa Ngữ