Vũ Duy Khánh

Vũ Duy Khánh

Tên thật: Vũ Duy Khánh
Sinh: 10/10/1989
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Vũ Duy Khánh
Video Vũ Duy Khánh
Ca sĩ Nhạc Trẻ