Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường

Tên thật: Vũ Cát Tường
Sinh: 02/10/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Vũ Cát Tường
Video Vũ Cát Tường
Ca sĩ Nhạc Trẻ