Vĩnh Thuyên Kim

Vĩnh Thuyên Kim

Tên thật: Vĩnh Thuyên Kim
Sinh: 19/01/1986
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Vĩnh Thuyên Kim
Video Vĩnh Thuyên Kim
Ca sĩ Nhạc Trẻ