Vân Quỳnh

Vân Quỳnh

Tên thật: Trần Thuy Vân Quỳnh
Sinh: 28/08
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Vân Quỳnh
Video Vân Quỳnh
Ca sĩ Nhạc Trẻ