Trương Y Du

Trương Y Du

Tên thật: Trương Đặng Minh Hùng
Sinh: 12/07/1987
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trương Y Du
Video Trương Y Du
Ca sĩ Nhạc Trẻ