Trương Lương Dĩnh

Trương Lương Dĩnh

Tên thật: 张靓颖
Sinh: 11/10/1984
Quốc gia: Trung Quốc
Bài Hát Trương Lương Dĩnh
Video Trương Lương Dĩnh
Ca sĩ Hoa Ngữ