Trương Đình

Trương Đình

Tên thật: Phan Thi Nương
Sinh: 08/10/1988
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trương Đình
Video Trương Đình
Ca sĩ Nhạc Trẻ