Trúc Nhân

Trúc Nhân

Tên thật: Nguyễn Trúc Nhân
Sinh: 30/11
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trúc Nhân
Video Trúc Nhân
Ca sĩ Nhạc Trẻ