Trịnh Lam

Trịnh Lam

Tên thật: Trịnh Lam
Sinh: 05/1974
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trịnh Lam
Video Trịnh Lam
Ca sĩ Nhạc Trẻ