Triệu Trang

Triệu Trang

Tên thật: Triệu Trang
Sinh: 1983
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Triệu Trang
Video Triệu Trang
Ca sĩ Nhạc Trẻ