Travis Scott

Travis Scott

Tên thật: Jacques Webster
Sinh: 30/04/1992
Quốc gia: United States
Bài Hát Travis Scott
Video Travis Scott
Ca sĩ Âu Mỹ