Trần Thu Hà

Trần Thu Hà

Tên thật: Trần Thu Hà
Sinh: 26/08/1977
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trần Thu Hà
Video Trần Thu Hà
Ca sĩ Nhạc Trữ Tình