Trần Nhật Quang

Trần Nhật Quang

Tên thật: Trần Nguyễn Ngọc Sang
Sinh: 1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trần Nhật Quang
Video Trần Nhật Quang
Ca sĩ Nhạc Trữ Tình