Trác Y Đình

Trác Y Đình

Tên thật: Trác Y Đình
Sinh: 02/10/1981
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Trác Y Đình
Video Trác Y Đình
Ca sĩ Hoa Ngữ