Tóc Tiên

Tóc Tiên

Tên thật: Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Sinh: 13/05/1989
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Tóc Tiên
Video Tóc Tiên
Ca sĩ Nhạc Trẻ