Tlinh

Tlinh

Tên thật: Nguyễn Thảo Linh
Sinh: 07/10/2000
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Tlinh
Video Tlinh
Ca sĩ Rap Việt