Tỉnh Lung

Tỉnh Lung

Tên thật: Tỉnh Lung
Sinh: 07/07/1997
Quốc gia: Trung Quốc
Bài Hát Tỉnh Lung
Video Tỉnh Lung
Ca sĩ Hoa Ngữ