Thượng Văn Tiệp

Thượng Văn Tiệp

Tên thật: Thượng Văn Tiệp
Sinh: 22/12/1982
Quốc gia: China
Bài Hát Thượng Văn Tiệp
Video Thượng Văn Tiệp
Ca sĩ Hoa Ngữ