Thu Trang

Thu Trang

Tên thật: Nguyễn Thu Trang
Sinh: 24/09
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thu Trang
Video Thu Trang
Ca sĩ Nhạc Trẻ