Thu Giang

Thu Giang

Tên thật: Thu Giang
Sinh: 1976
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thu Giang
Ca sĩ Nhạc Trẻ