Thịnh Suy

Thịnh Suy

Tên thật: Đỗ Quốc Thịnh
Sinh: 18/10
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thịnh Suy
Video Thịnh Suy
Ca sĩ Nhạc Trẻ