Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm

Tên thật: Thiều Bảo Trâm
Sinh: 09/09/1994
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thiều Bảo Trâm
Video Thiều Bảo Trâm
Ca sĩ Nhạc Trẻ