Thiên Trang

Thiên Trang

Tên thật: Nguyễn Ninh Thiên Trang
Sinh: 09/09/1990
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thiên Trang
Video Thiên Trang
Ca sĩ Nhạc Trẻ