TheFatRat

TheFatRat

Tên thật: Christian Büttner
Sinh: 01/06/1979
Quốc gia: United States
Bài Hát TheFatRat
Ca sĩ Âu Mỹ