Thanh Thúy

Thanh Thúy

Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Thuý
Sinh: 1976
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thanh Thúy
Video Thanh Thúy
Ca sĩ Nhạc Trẻ