Thành Long

Thành Long

Tên thật: Trần Cảng Sinh
Sinh: 07/04/1954
Quốc gia: China
Bài Hát Thành Long
Video Thành Long
Ca sĩ Hoa Ngữ