Thái Tuyết Trâm

Thái Tuyết Trâm

Tên thật: Thái Tuyết Trâm
Sinh: 1990
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thái Tuyết Trâm
Video Thái Tuyết Trâm
Ca sĩ Nhạc Trẻ