Thái Bảo Trâm

Thái Bảo Trâm

Tên thật: Thái Bảo Trâm
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thái Bảo Trâm
Video Thái Bảo Trâm
Ca sĩ Nhạc Trẻ