Tề Dự

Tề Dự

Tên thật: Tề Dự
Sinh: 17/10/1957
Quốc gia: Taiwan
Bài Hát Tề Dự
Video Tề Dự
Ca sĩ Hoa Ngữ