Suboi

Suboi

Tên thật: Hàng Lâm Trang Anh
Sinh: 1990
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Suboi
Video Suboi
Ca sĩ Nhạc Trẻ