Soobin Hoàng Sơn

Soobin Hoàng Sơn

Tên thật: Nguyễn Hoàng Sơn
Sinh: 10/09/1992
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Soobin Hoàng Sơn
Video Soobin Hoàng Sơn
Ca sĩ Nhạc Trẻ