Sol Bass

Sol Bass

Tên thật: Sol Bass
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Sol Bass
Ca sĩ Nhạc Trẻ