Sia

Sia

Tên thật: Sia Furler
Sinh: 1975
Quốc gia: Australia
Bài Hát Sia
Video Sia
Ca sĩ Âu Mỹ