Shaun

Shaun

Tên thật: Kim Yun-ho
Sinh: 12/01/1990
Quốc gia: Hàn Quốc
Bài Hát Shaun
Video Shaun
Ca sĩ Hàn Quốc